• Thăm, tặng quà 95 gia đình có con đã đi và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động
  • 14:51, 06/10/2021
  • Từ ngày 28-9 đến ngày 12-11, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà để thăm hỏi 95 gia đình lao động có con em đã đi làm việc ở Nhật Bản và những lao động đang chờ xuất cảnh. Trong đó, có 16 gia đình lao động xuất cảnh năm 2020, 7 gia đình lao động xuất cảnh những tháng đầu năm 2021, còn lại là những lao động có lịch bay cuối năm nay.
  • Đồng hành cùng lao động nông thôn
  • 09:07, 16/09/2021
  • Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), Hậu Giang đã có nhiều giải pháp tích cực, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.