5 tháng qua có 143 doanh nghiệp đăng ký giải thể

13/06/2024 | 06:40 GMT+7

(HG) - Tháng qua, toàn tỉnh có 66 doanh nghiệp đăng ký mới, trong đó có 39 doanh nghiệp tư nhân và công ty, 27 đơn vị trực thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, giảm 50 doanh nghiệp so với tháng trước; tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký mới là 510 tỉ đồng, giảm 206 tỉ đồng so với tháng trước. Lũy kế, đầu năm đến nay có 372 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong đó gồm 266 doanh nghiệp tư nhân và công ty, 106 đơn vị trực thuộc, tăng 12,7% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ; tổng số vốn 1.975 tỉ đồng, tăng 74,8% về số vốn so với cùng kỳ.

Trong tháng 5 cũng có 19 doanh nghiệp đăng ký giải thể, so với tháng trước tăng 16 doanh nghiệp và tăng 33,88 tỉ đồng về vốn. Lũy kế 5 tháng qua có 143 doanh nghiệp đăng ký giải thể, trong đó có 33 doanh nghiệp tư nhân và công ty, tổng vốn 141 tỉ đồng; chấm dứt hoạt động 110 đơn vị trực thuộc, so với cùng kỳ tăng gấp 6 lần về số doanh nghiệp và tăng gấp 4 lần về vốn điều lệ.

Ngoài ra, trong tháng qua cũng có 17 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, trong đó có 10 doanh nghiệp tư nhân và công ty, tăng 10 doanh nghiệp so với tháng trước, với tổng vốn 31 tỉ đồng, tăng 26 tỉ đồng so với tháng trước. Lũy kế các tháng qua có 183 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, trong đó có 128 doanh nghiệp tư nhân và công ty với tổng vốn 115 tỉ đồng, đặc biệt có 5 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trước hạn.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>