• Hiệp Lợi mở rộng diện tích chanh không hạt
 • 07:53, 20/11/2023
 • Phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, đã tập trung mở rộng diện tích chanh không hạt trên địa bàn, kỳ vọng góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
 • Nâng cao hiệu quả kinh tế từ liên kết sản xuất
 • 07:52, 20/11/2023
 • Với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, giúp nông dân làm giàu bền vững, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành A đang thúc đẩy phát triển nông nghiệp với nhiều mô hình hiệu quả, quy mô lớn.
 • Trên 28,4 tỉ đồng cho vay các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
 • 07:40, 20/11/2023
 • (HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn tín dụng được bố trí năm 2022 và đến tháng 9 năm 2023 với tổng số tiền trên 28,4 tỉ đồng. Trong đó, năm 2022 trên 15,2 tỉ đồng và 9 tháng đầu năm 2023 là trên 13 tỉ đồng.
 • Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP
 • 07:39, 20/11/2023
 • Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả khả quan, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. OCOP của tỉnh đều là các sản phẩm đặc trưng, đại diện cho văn hóa, tập quán, thế mạnh của mỗi địa phương trong tỉnh, được chủ thể tìm tòi, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển đa dạng.