Thêm giải pháp ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh

13/05/2024 | 08:55 GMT+7

(HGO) – Hội đồng Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, do ông Nguyễn Huỳnh Phước, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng, tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp ứng dụng và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hậu Giang”, là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020, do PGS.TS. Quan Minh Nhựt làm chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ là tổ chức chủ trì.

PGS.TS. Quan Minh Nhựt, chủ nhiệm đề tài, báo cáo trước hội đồng.

Đề tài đã đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc ngành chế biến, chế tạo (nông sản, thủy sản, cơ khí) trên địa bàn tỉnh. Phân tích nhu cầu đổi mới công nghệ và hiệu quả ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng 1 phần mềm ứng dụng để tính toán, đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu tại tỉnh.

Hội đồng thống nhất thông qua đề tài.

Hội đồng thống nhất thông qua đề tài và yêu cầu ban chủ nhiệm tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết cũng như phần mềm để sớm chuyển giao, ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>