Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chuyên ngành thú y

06/07/2021 | 07:29 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030.

Đề án sẽ hướng tới chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Đề án tập trung việc rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ngành thú y phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Hậu Giang, bảo đảm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thú y hiệu lực, hiệu quả. Các giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của tỉnh. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật. Hàng năm, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí đủ kinh phí, vật tư, vắc-xin, hóa chất, phương tiện, dụng cụ, nhân lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung của các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật. Chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện. Tổng kết, đánh giá và có văn bản báo cáo, đề xuất nội dung cụ thể cho các chương trình, kế hoạch giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi chăn nuôi, nuôi thủy sản an toàn dịch bệnh. Nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật; năng lực quản lý thuốc và các dịch vụ thú y.

Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 được thực hiện theo Quyết định số 414 của Thủ tướng Chính phủ (về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030). Qua đây nhằm kiện toàn, nâng cao năng lực, bảo đảm tổ chức thực hiện các hoạt động thú y trên địa bàn tỉnh có hiệu lực, hiệu quả. Kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản theo hướng bền vững.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>