Phát triển phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh ngành nông nghiệp

28/07/2022 | 07:41 GMT+7

(HG) - Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, do TS Nguyễn Văn Hồng làm chủ nhiệm, Phân viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức chủ trì. Đề tài được thực hiện từ tháng 3-2020, với kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng.

Đề tài đã tiến hành điều tra tình hình sâu bệnh trên 11 cây trồng, 4 gia súc và 1 vật nuôi thủy sản của tỉnh. Thu thập số liệu về thời tiết, khí hậu cực đoan và xác định ngưỡng khí hậu kích hoạt sự bùng phát sâu, bệnh gây hại đối với các cây trồng, vật nuôi. Xác định hệ thống các chỉ tiêu về điều kiện khô nóng và ẩm ướt dị thường theo tuần, theo tháng và theo mùa để cảnh báo các loại sâu bệnh chính trên các cây trồng và vật nuôi này.

Hội đồng Khoa học và Công Nghệ tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Đề tài đã xây dựng bản tin mẫu về đánh giá, giám sát, dự báo và cảnh báo sớm sâu bệnh trên các cây trồng, vật nuôi. Xây dựng quy trình thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các thông tin rủi ro dựa trên công nghệ WebGIS mã nguồn mở. Từ đó, phục vụ đắc lực cho công tác theo dõi diễn biến tình hình sản xuất nông nghiệp, đưa ra những kế hoạch phù hợp để quản lý và quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Ngày 27-7, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do ông Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu đề tài. Hội đồng thông qua và đánh giá cao những kết quả mà đề tài đã thực hiện. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần tiếp tục chỉnh sửa báo cáo tổng kết theo những góp ý của hội đồng. Tăng khả năng ứng dụng thực tế của đề tài và tiếp tục chuyển giao, tập huấn cho đơn vị thụ hưởng.

ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích