Phát huy thành quả khoa học và công nghệ

17/11/2022 | 06:01 GMT+7

Năm 2022, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh đã triển khai, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của ngành trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo những định hướng phát triển của ngành KH&CN tỉnh trong giai đoạn tới.

Triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật

Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&CN tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, triển khai các hoạt động chuyên ngành và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tháng 9 vừa qua, Sở KH&CN đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đoàn viên, thanh niên với Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo”. Hoàn thành 4/6 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, còn 2 nhiệm vụ đang thực hiện. Ước đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.

Về hoạt động KH&CN, sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn xác định 13 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022. Bên cạnh đó, trình UBND tỉnh bổ sung đề tài “Biên soạn Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam” vào danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2022, nâng số nhiệm vụ năm 2022 là 14 nhiệm vụ. Đến nay, đã xét duyệt và tuyển chọn được 4 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 4 nhiệm vụ; 5 nhiệm vụ chuẩn bị xét duyệt; 3 nhiệm vụ đang thông báo tiếp nhận hồ sơ; 2 nhiệm vụ không có hồ sơ, dừng thực hiện theo đề nghị của cơ quan đặt hàng.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp phòng trị bệnh xơ đen và thối thân xì mủ trên cây mít Hậu Giang (Artocarpus Heterophyllus Lamk.)” là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đầu tiên của năm nay được xét duyệt, do ThS. Phùng Quang Tùng làm chủ nhiệm, Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) là tổ chức chủ trì. Thực hiện đề tài, tỉnh mong muốn xác định được điều kiện phát sinh, phát triển của bệnh xơ đen trái và bệnh thối thân xì mủ trên cây mít tại tỉnh. Từ đó xây dựng biện pháp kỹ thuật để quản lý và phòng trị các loại bệnh này đạt hiệu quả. Theo PGS.TS. Lê Văn Bé, Trường Đại học Cần Thơ: “Đề tài tuy thực hiện ở Hậu Giang nhưng hiệu quả mang lại sẽ có ích cho cả nước. Do đó, cần thực hiện đề tài một cách thực tiễn và hiệu quả”.

Bên cạnh việc xét duyệt thuyết minh các nhiệm vụ KH&CN năm 2022, sở cũng đã tổ chức Hội đồng KH&CN nghiệm thu 7 nhiệm vụ; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí 3 nhiệm vụ; kiểm tra tiến độ 18 nhiệm vụ; chuyển giao kết quả nghiên cứu 7 nhiệm vụ. Đồng thời, nghiệm thu 5 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Ngoài ra, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh, đơn vị công lập trực thuộc sở, cũng đang chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 5 nhiệm vụ KH&CN cấp huyện.

Sở KH&CN còn thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như: công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; thực hiện chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp; hoạt động sở hữu trí tuệ; hoạt động phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân,... đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là những nền tảng để ngành KH&CN tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Sở KH&CN tỉnh tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo. Trong đó, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 26-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Cụ thể, sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để phục vụ cho sự phát triển của các lĩnh vực này.

Ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh, cho biết: “Năm 2023, hoạt động KH&CN của tỉnh sẽ tập trung vào việc đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, sản xuất phần mềm. Trong nông nghiệp, tập trung vào công nghệ sinh học để tạo các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Ứng dụng các nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các mô hình kinh doanh mới trong các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, dịch vụ công, đô thị thông minh,... Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển du lịch trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái cảnh quan của khu vực nông thôn tỉnh Hậu Giang”.

Thực hiện Kế hoạch số 50 ngày 8-5-2017 của UBND tỉnh về Khởi nghiệp giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tìm kiếm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh mới. Áp dụng các cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Thực hiện các dự án hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ để phát triển sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, nhất là trong phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu,...

Bên cạnh việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành, năm 2023, Sở KH&CN tiếp tục trình UBND tỉnh ban hành Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số ngành KH&CN. Tiếp tục thực hiện các hoạt động quản lý chuyên ngành về KH&CN. Đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. Tăng cường hợp tác, hội nhập về KH&CN và phát triển thị trường KH&CN của tỉnh.

Với những định hướng đó, trong năm tới, ngành KH&CN tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp tục cải thiện, nâng cao sự đóng góp của hoạt động KH&CN vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>