Mô hình du lịch cộng đồng gắn với OCOP ở tỉnh Hậu Giang

06/10/2021 | 14:25 GMT+7

(HGO) - Đề tài “Xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với chương trình OCOP ở tỉnh Hậu Giang” là nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2021. Ngày 6-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành xét duyệt thuyết minh, tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài. Qua xem xét 3 hồ sơ đăng ký, Hội đồng đã tuyển chọn hồ sơ do PGS.TS. Nguyễn Duy Cần làm chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ là tổ chức chủ trì. Dự kiến, đề tài sẽ được thực hiện trong 30 tháng, từ tháng 10-2021 đến tháng 4-2024.

Cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ vào ngày 6-10.

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến các loại hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng hiện hữu ở Hậu Giang. Xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với làng nghề và các sản phẩm đặc thù tại địa phương. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển  du lịch cộng đồng ở tỉnh Hậu Giang, góp phần phát triển kinh tế địa phương, phát triển làng nghề và thực hiện chương trình OCOP hiệu quả.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>