Khoa học và công nghệ Hậu Giang vượt khó thực hiện nhiệm vụ

28/07/2021 | 17:52 GMT+7

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngành khoa học và công nghệ tỉnh nhà cố gắng vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Phóng viên Báo Hậu Giang có trao đổi với ông Phạm Trường Giang (ảnh), Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, xoay quanh các nội dung liên quan.

Thưa ông, từ đầu năm đến nay, hoạt động ngành KH&CN của tỉnh đã đạt được những kết quả như thế nào ?

- Sở KH&CN đã bám sát nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa, ứng dụng có hiệu quả những kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực: năng suất chất lượng, cải cách hành chính, thông tin KH&CN, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Sở cũng tăng cường áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước,… góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở KH&CN đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nổi bật là việc xác định được 11 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 được các sở, ngành đặt hàng. Bên cạnh đó, sở đã tổ chức Hội đồng KH&CN xét duyệt 3 dự án, đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí thực hiện; nghiệm thu kết quả 6 đề tài, dự án. Sở còn thẩm định và cấp Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp KH&CN” cho 1 doanh nghiệp; hướng dẫn 19 tổ chức, cá nhân đăng ký sở hữu công nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về vấn đề an toàn bức xạ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa,... Nhìn chung, những nhiệm vụ UBND tỉnh giao đều được sở thực hiện hoàn thành và có chất lượng.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vậy ngành có gặp khó khăn gì không, thưa ông ?

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiếp tục được Sở KH&CN thực hiện theo kế hoạch. Nhiều đề tài, dự án đang được nghiên cứu, triển khai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, một số nhiệm vụ KH&CN gặp khó trong việc tổ chức hội thảo, tập huấn, điều tra, thu thập số liệu, thực hiện giải ngân,... nhất là đối với các nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh thực hiện tại Hậu Giang. Những khó khăn này đang được sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan tìm cách tháo gỡ để hoạt động của ngành KH&CN được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Sau khi nghiệm thu được một số nhiệm vụ KH&CN từ đầu năm đến nay, việc triển khai thực hiện thực tế ra sao, thưa ông ?

- Sở KH&CN đã chuyển giao kết quả nghiên cứu của 8 đề tài, dự án cho các đơn vị đặt hàng là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội Vụ, UBND thành phố Ngã Bảy, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN. Sau khi chuyển giao, kết quả của các đề tài, dự án này sẽ được các đơn vị triển khai ứng dụng vào thực tế của địa phương. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận nhiều nhất với 5 đề tài, dự án. Riêng đề tài “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” do Sở Nội vụ, UBND thành phố Ngã Bảy tiếp nhận đang được triển khai và nhân rộng.

Việc nghiên cứu và ứng dụng KH-CN vẫn được triển khai theo hình thức phù hợp thời điểm này.

Vậy còn những định hướng hoạt động từ nay đến cuối năm sẽ như thế nào, thưa ông ?

- Bên cạnh đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai “Chương trình hành động nâng cao năng suất lao động của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch triển khai “Chiến lược quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 của tỉnh Hậu Giang”.

Trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, để thực hiện đạt kế hoạch đề ra, Sở KH&CN tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, nhắc nhở tiến độ thực hiện các nhiệm vụ có kế hoạch kết thúc trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tùy theo mục đích đề ra, một số nội dung có thể chuyển đổi hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến, sao cho kết quả đạt yêu cầu khoa học và thực tiễn, đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Đối với các nhiệm vụ thuộc danh mục năm 2021, Sở KH&CN sẽ chuyển hình thức họp Hội đồng KH&CN từ trực tiếp sang trực tuyến để có thể mời được các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu ngoài tỉnh tham gia, nhằm giúp tư vấn, nhận xét, đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn. Qua đó, giúp tỉnh chọn được tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã được Hội đồng thông qua, đạt yêu cầu đặt hàng của sở, ngành đề ra.

Xin cảm ơn ông !

ĐANG THƯ thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>