Hoàn thành chuyển đổi IPv6 đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh

20/07/2021 | 17:57 GMT+7

(HG) - Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/4/2021 về việc chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2023 với mục tiêu cụ thể: Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và của các sở, ban, ngành, địa phương hoạt động tốt với IPv6. Đồng thời, chuyển đổi toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin, mạng lưới, dịch vụ kết nối internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh sang hoạt động với IPv6, sẵn sàng khả năng hoạt động thuần IPv6.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thực hiện các giai đoạn chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi IPv6, như: tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về IPv6; rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng mạng lưới đáp ứng IPv6; chuẩn bị tài nguyên số; kết nối, thử nghiệm... Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã chuyển đổi IPv6 thành công cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang (haugiang.gov.vn) - một trong những hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh cần ưu tiên chuyển đổi sớm. Sau khi chuyển đổi IPv6, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã hoạt động trên nền IPv6 ổn định, an toàn. Đây là kinh nghiệm thực tiễn tốt và là cơ sở để việc chuyển đổi IPv6 trong thời gian tới sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra trong Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

HG-STTTT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>