Đến năm 2020, có ít nhất 10% tổng số HTX ứng dụng công nghệ cao

26/06/2019 | 07:47 GMT+7

(HG) - Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, đây là một trong những mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2020 để thúc đẩy phát triển sản xuất đối với hợp tác xã (HTX), với số lượng tương đương 22 HTX. Đồng thời, phấn đấu toàn tỉnh có 219 HTX nông nghiệp và 2 liên hiệp HTX nông nghiệp, trong đó có 195 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, không còn HTX yếu kém; tạo điều kiện thành lập mới trên 70 HTX nông nghiệp và 1 liên hiệp HTX nông nghiệp trên các lĩnh vực có lợi thế ở các địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; xây dựng thí điểm từ 3-5 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp, góp phần xây dựng HTX có uy tín, làm nòng cốt, động lực cho kinh tế tập thể của tỉnh phát triển.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>