Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Hậu Giang

22/01/2019 | 09:08 GMT+7

(HG) - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạch, Chủ nhiệm đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang tầm nhìn đến năm 2030”.

Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài (bìa phải) trình bày các nội dung chủ đề hội thảo trước đại biểu.

Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài đã trình bày 3 chuyên đề về: Nhân lực khoa học và công nghệ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh; Định hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh nền công nghiệp kết nối. Qua đây, các đại biểu cũng đã cùng ban chủ nhiệm đề tài trao đổi về những vấn đề cần thiết để phát triển nguồn nhân lực, vai trò và ảnh hưởng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh trong bối cảnh khu vực miền Tây Nam bộ. Sự hiệu quả của liên kết vùng đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh hiện nay. Ngoài ra, các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực khoa học cũng được chủ nhiệm đề tài và đại biểu quan tâm xoáy sâu với việc dự báo cung cầu nguồn nhân lực; đánh giá nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực khoa học và công nghệ phù hợp với quy hoạch tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ứng dụng mô hình SWOT (chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) trong đánh giá nguồn nhân lực; phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, nhiều đại biểu đã đồng tình với giải pháp được đề xuất là tăng cường thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư vốn cho phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo; ban hành nhiều chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài. Từ đó, có tạo được nhiều động lực và niềm tin thu hút nhân lực về phục vụ và đưa khoa học công nghệ tỉnh ngày càng phát triển.

TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>