98 đề tài, dự án được ứng dụng tốt

20/03/2019 | 07:56 GMT+7

Nông dân nhiều địa phương đã quản lý tốt rầy nâu hại lúa nhờ kết quả nghiên cứu dự án nấm xanh.

(HG) - Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, giai đoạn 2014-2015, có 31 đề tài, dự án đã được chuyển giao ứng dụng thực tế. Trong đó, có 18 kết quả được ứng dụng tốt, chiếm hơn 66%. Riêng trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chuyển giao mới 7 kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án về cho các sở, ban, ngành tỉnh tiếp nhận triển khai ứng dụng vào thực tế. Các đề tài được ứng dụng đã mang lại những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh như: ứng dụng nấm xanh giúp nông dân quản lý tổng hợp rầy nâu hại lúa; chăn nuôi gia cầm sử dụng đệm lót giúp giảm ô nhiễm môi trường, đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi; nghiên cứu trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật đã điều tra được hiện trạng động thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, giúp các nhà quản lý hoạch định chiến lược bảo toàn và phát triển đa dạng sinh học nơi đây; nhiều nghiên cứu phục vụ cho công tác quản lý đầu tư công của tỉnh…

Như vậy, tính từ năm 2004 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chuyển giao kết quả nghiên cứu 133 đề tài, dự án. Sau thời gian chuyển giao, Sở đã nhận được báo cáo kết quả ứng dụng tốt của các sở, ngành tỉnh được 98 đề tài, dự án.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích