• Nghiệm thu đề tài về phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh
  • 17:04, 15/09/2022
  • Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh do ông Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, vừa họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Đề tài là nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh cấp tỉnh năm 2019, do bà Nguyễn Thị Kim Diệu làm chủ nhiệm, Công an tỉnh Hậu Giang là tổ chức chủ trì. Đề tài được triển khai từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2022.
  • Triển vọng từ cây rau đắng đất
  • 09:43, 14/09/2022
  • Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch rau đắng đất Polygonum aviculare L. tại huyện Phụng Hiệp” cho thấy tiềm năng và hiệu quả kinh tế từ cây rau này, có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
  • Ươm mầm khoa học - công nghệ
  • 19:02, 04/08/2022
  • Thực tập tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang là cơ hội để sinh viên các trường đại học được học hỏi, trải nghiệm thực tế, có thêm kiến thức và kinh nghiệm cho công việc sau này.