• Đã xóa 2 trường tiểu học, THCS
 • 08:32, 17/07/2023
 • (HG) - Đó là Trường Tiểu học Lương Tâm 2 (huyện Long Mỹ) và Trường THCS Phú Tân (huyện Châu Thành). Trường Tiểu học Lương Tâm 2 được ghép vào Trường Tiểu học Lương Tâm 1, lấy tên là Trường Tiểu học Lương Tâm 1 (huyện Long Mỹ); Trường THCS Phú Tân ghép vào Trường THCS Phú Hữu đổi tên thành Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Châu Thành).
 • Giữ vững an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
 • 08:27, 17/07/2023
 • Tại Hậu Giang, Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, đã được triển khai sâu rộng, là cơ sở để thực hiện công tác đảm bảo an ninh, ATTP tại tỉnh thời gian tới.
 • Thị xã Long Mỹ đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững
 • 08:46, 13/07/2023
 • Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thị xã Long Mỹ đã đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm được các thông tin đầy đủ, kịp thời, chính thống.
 • Mùa mưa, lo ngừa dịch bệnh
 • 10:06, 12/07/2023
 • Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người huyện Châu Thành đã nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của các loại dịch bệnh trên địa bàn, tạo nhiều chuyển biến tích cực.
 • Vào cuộc Chiến dịch truyền thông dân số
 • 18:29, 10/07/2023
 • Chiến dịch truyền thông vận động sinh đủ 2 con lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh năm 2023 đã bắt đầu triển khai, nhận được sự hưởng ứng tích cực trên địa bàn tỉnh.