• Dấu ấn mới trong xây dựng trường chuẩn quốc gia
  • Ngay đầu năm học mới này, có đến 3 trường THCS tại 2 huyện, cũng là những trường THCS đầu tiên tại tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đây có thể xem là dấu ấn mới của việc xây trường chuẩn tại Hậu Giang.
  • Khả quan sau một đợt chiến dịch
  • 08:13, 21/09/2022
  • Đợt 1 của Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh năm 2022 (chiến dịch) đã khép lại với nhiều kết quả khả quan, là nền tảng để các địa phương tích cực bước vào chặng cuối chiến dịch.