Thi đua tạo động lực nâng chất hoạt động

26/02/2024 | 11:09 GMT+7

Chủ động, đổi mới trong các hoạt động, phong trào thi đua đã trở thành động lực nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp.

Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua hoạt động HĐND cấp huyện năm 2024.

Năm 2023, kết thúc phong trào thi đua hoạt động HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, HĐND thành phố Ngã Bảy đã xuất sắc vươn lên xếp hạng nhất trong toàn tỉnh.

Ngã Bảy trở thành điểm sáng trong thi đua

Bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Nếu năm 2022, trong phong trào thi đua, chúng tôi chỉ đứng hạng 3 thì năm 2023 vừa qua, với nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả, HĐND thành phố đã vươn lên dẫn đầu phong trào. Kết quả thi đua này, là nền tảng, tạo thêm động lực để năm 2024, chúng tôi tiếp tục phát huy và giữ vững thành tích đạt được, xây dựng nhiều cách làm hay hơn, khẳng định niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri với đại biểu dân cử”.

Điểm sáng trong hoạt động HĐND thành phố năm 2023, là việc đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng tăng cường tiếp xúc cử tri với các hình thức trực tuyến, trực tiếp, tiếp nhận ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh qua các nhóm zalo… kết hợp tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và nhóm cử tri. Bên cạnh đó, gắn với theo dõi, đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, triệt để những phản ánh của cử tri...

Đồng thời, xây dựng mô hình, cách làm hay, hiệu quả thực chất, đúng chức năng, nhiệm vụ, dễ áp dụng, nhân rộng. Cụ thể năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện 3 cách làm hay. Đó là “Linh hoạt, hiệu quả trong công tác tiếp công dân” của đại biểu HĐND thành phố, “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm” và “Đổi mới hình thức, sáng tạo phương pháp trong công tác thẩm tra”.

Qua triển khai thực hiện, các cách làm hay đều mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố. Trong đó, với hoạt động “Linh hoạt, hiệu quả trong công tác tiếp công dân” của đại biểu HĐND thành phố, đã nâng cao rõ nét, hiệu quả trong hoạt động tiếp công dân.

“HĐND thành phố phân công và niêm yết thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ tư hàng tuần của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tại trụ sở Ban tiếp công dân thành phố và phòng tiếp công dân xã, phường. Nhờ tăng cường hoạt động này, chúng tôi đã kịp thời ghi nhận các ý kiến phản ánh và “hiến kế” tâm huyết, góp phần thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... tại địa phương”, bà Nguyễn Thị Tuyết Đông chia sẻ.

Theo đó, trong năm 2023, HĐND thành phố tiếp định kỳ 45 cuộc, có 35 lượt công dân, ghi nhận 35 ý kiến trực tiếp, đều được giải thích làm rõ và chuyển cho các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết. Trong hoạt động tiếp công dân thường xuyên, có 4 lượt công dân, nhận 4 đơn yêu cầu của công dân, đã chuyển các cơ quan xem xét giải quyết dứt điểm.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cầu, đường; hôn nhân gia đình... Chưa kể trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố còn tổ chức thành công 6 kỳ họp HĐND; trong đó, có 2 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề. Qua 6 kỳ họp, HĐND thành phố thông qua 28 nghị quyết (có 3 nghị quyết về công tác tổ chức); tổ chức giám sát chuyên đề được 7 cuộc...

Tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm mới

HĐND huyện Vị Thủy xếp hạng 3 trong phong trào thi đua năm 2023. Ông Huỳnh Văn Trắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vị Thủy, cho biết: “Năm 2024, chúng tôi tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá. Đó là, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân”.

Chọn thực hiện các nhiệm vụ này, HĐND huyện Vị Thủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2024, với 6 nội dung thi đua cụ thể. Trong đó, nhấn mạnh số điểm cộng tối đa sẽ là 10 điểm cho mô hình hoặc cách làm hay, cách làm mới, cách làm sáng tạo, đúng chức năng, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Khép lại phong trào thi đua năm 2023, HĐND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy được xếp hạng nhì. Đây cũng là đơn vị có nhiều cách làm hay trong hoạt động dân cử và đang tập trung chuẩn bị thực hiện mô hình mới ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dân, tổ chức kỳ họp.

Ông Phạm Việt Khởi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vị Thanh, cho rằng: “Năm 2023, chúng tôi thực hiện cách làm hay: “Đại biểu HĐND chung tay nâng chất các tiêu chí nông  thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao”. Từ cách làm này, chúng tôi đã phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tận dụng mọi thế mạnh, từng đại biểu HĐND xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, góp trí lực vào cùng với địa phương xây dựng thành công xã Vị Thanh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào đầu năm 2024”.

Phong trào thi đua thời gian qua, đã tạo sự đổi mới tích cực cả về nội dung và hình thức trong hoạt động HĐND. Từ đó, tạo được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu vực... Nhất là năm 2023, HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tiêu biểu như tổ chức thành công 39 kỳ họp, ban hành 371 nghị quyết, tổ chức 39 chuyên đề giám sát, 24 đợt khảo sát, 9 cuộc giải trình, 1 chương trình “Lắng nghe và Trao đổi” được thực hiện, đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề khó trong chỉ đạo, điều hành, liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định... Cũng trong năm 2023, các đơn vị đã thực hiện 22 mô hình, cách làm hay, tăng 4 mô hình, 6 cách làm hay so với năm 2022.

Xác định năm 2024, HĐND tỉnh tập trung thực hiện chất lượng 3 nhiệm vụ đột phá là: Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và xây dựng các thang điểm thi đua phù hợp để mỗi phong trào, mỗi nhiệm vụ triển khai phải tạo được sự đồng thuận và đảm bảo tính thực thi, tính hiệu quả, lan tỏa rộng.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Thi đua là phải thực chất, không được hình thức, không chạy theo thành tích. Thi đua là tạo động lực, tính lan tỏa rộng, nhân rộng các cách làm hay để hoạt động HĐND các cấp ngày càng hiệu quả hơn”.

Trên tinh thần đó, ông Trần Văn Huyến yêu cầu, HĐND các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang”. Đối với việc nâng cao chất lượng thẩm tra, ban hành các nghị quyết, ông đề nghị với nghị quyết nào có tính lan tỏa rộng, ảnh hưởng mạnh mẽ với đời sống Nhân dân, HĐND các cấp cần tổ chức các đợt khảo sát để đánh giá tác động, thu thập góp ý, các “hiến kế” đầy đủ, để mỗi nghị quyết được ban hành đều mang tính khả thi, hiệu quả.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kỳ họp; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, trọng tâm là vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND...

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>