Thành phố Ngã Bảy: Thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

19/08/2021 | 10:14 GMT+7

(HG) - Ngày 18-8, HĐND thành phố Ngã Bảy tổ chức kỳ họp thứ ba (chuyên đề) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có 30/30 đại biểu HĐND thành phố và đại diện một số phòng, ban, ngành có liên quan.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận, đóng góp ý kiến theo Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 17/8/2021 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố và Tờ trình số 09/TTr-HĐND, ngày 17/8/2021 của Thường trực HĐND thành phố Ngã Bảy về dự thảo ban hành quy chế giám sát chuyên đề của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trong thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thức đẩy kinh tế - xã hội của thành phố. Qua đó, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết tán thành thông qua tờ trình của UBND thành phố về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở để UBND thành phố tiếp tục quản lý và khai thác đất trên địa bàn đạt hiệu quả và đúng mục đích, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn ngày càng phát triển. Ngoài ra, các đại biểu HĐND thành phố cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết ban hành quy chế giám sát chuyên đề của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>