Thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề

21/10/2021 | 07:58 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 20-10, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo, nghị quyết lĩnh vực Ban KTNS trình tại Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đặng Cao Trí.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi.

Theo đó, cuộc họp thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết. Trong đó, thẩm tra dự thảo: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 4); Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 6 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh (Nghị quyết 10) về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 2 dự án, 6 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài; Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nội dung của dự thảo Nghị quyết giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, thì quy định mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa; mức giá đối với cấp nước để nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu.

Đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10 chủ yếu là điều chỉnh danh mục và bổ sung nguồn vốn để cho đảm bảo kế hoạch nguồn vốn. Đối với Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thì điều chỉnh chủ trương 3 dự án. Đối với Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 4), với số vốn trên 179 tỉ đồng, trong đó điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 trên 7,5 tỉ đồng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương trên 51 tỉ đồng và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ứng trước nhà đầu tư 120 tỉ đồng.

Qua ý kiến đóng góp thẩm tra nội dung các dự thảo nghị quyết trên, các đại biểu đều thống nhất thông qua. Theo đó, để các dự thảo nghị quyết được hoàn thiện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đặng Cao Trí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện lại một số nội dung các đại biểu đã góp ý kiến. Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với Nghị quyết 10 thì xem lại từ ngữ cho phù hợp nhất và rà soát lại số liệu, danh mục cho chuẩn xác, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, nhất là ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh. Tất cả phải hoàn thiện và gửi lại trong ngày 21-10.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>