Lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh

05/12/2022 | 07:44 GMT+7

(HG) - Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Mỹ vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông qua và tham gia đóng góp ý kiến đối với 9 dự thảo nghị quyết, gồm: dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh; dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26 ngày 6 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với đội trưởng, đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023; thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và nghị quyết phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2023.

Qua nghiên cứu, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo nghị quyết. Riêng đối với Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đại biểu đề nghị cần điều chỉnh mức hỗ trợ một lần dành cho chính sách luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức từ 10km trở lên là 10 triệu đồng/người lên 15 triệu đồng/người, dưới 10km là 8 triệu đồng/người lên 10 triệu đồng/người; bãi bỏ một số nội dung về đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích tự đào tạo sau đại học… đối với Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh, đại biểu đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

THÚY LOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>