Khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh

18/10/2022 | 19:20 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 18-10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề). Dự kỳ họp có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa cho ông Đoàn Quốc Thật.

Kỳ họp tiến hành thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Quốc Thật, do luân chuyển và chỉ định cán bộ theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận cho miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 4 đồng chí, do chuyển công tác. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh; Lê Hoàng Xuyên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Kỳ họp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc biểu quyết thông qua nghị quyết.

Kỳ họp còn thông qua các nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 3); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2022 (lần 3); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24 ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh (lần 2); Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh và Nghị quyết thông qua nội dung báo cáo giải quyết các vấn đề phát sinh trong điều hành kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, để thống nhất về nội dung, mức chi trên địa bàn tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, với 18 nội dung chi cụ thể. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, trước mắt là giải ngân nguồn vốn năm 2022 được HĐND tỉnh phân bổ vào kỳ họp giữa năm.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, dự án xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 51 và Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh, đây là dự án nhóm B, tổng nguồn vốn là 225,5 tỉ đồng, với 16 hạng mục thành phần khác nhau. Hiện dự án chưa hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi vì khó xác định được các yêu cầu trong 2-3 năm tới. Nếu phê duyệt dự án gồm tất cả các hạng mục của dự án vào thời điểm này thì 2-3 năm tới có thể lạc hậu, không sử dụng hiệu quả nên UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xin bãi bỏ 2 nghị quyết nêu trên vẫn giữ nguyên nguồn vốn được bố trí.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung thực hiện những nội dung cần thiết, phải triển khai sớm theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương theo từng thời gian nhất định từ nay đến năm 2025, đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 25 ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, đại diện UBND tỉnh còn báo cáo về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị Covid -19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) tại các bệnh viện điều trị và khu vực cách ly tập trung; báo cáo về tình hình thực hiện các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Kỳ họp thứ 5 đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đối với Thường trực, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai để tổng hợp và phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>