Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh làm việc tại huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ

01/12/2023 | 07:54 GMT+7

(HG) - Ngày 30-11, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng hai Ban HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp về kết quả hoạt động HĐND và công tác thi đua năm 2023.

Năm 2023, Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp tiếp công dân 7 trường hợp, trong đó đã giải thích thỏa đáng 4 trường hợp, hướng dẫn công dân liên hệ địa phương giải quyết 1 trường hợp; phối hợp với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tiếp công dân được 11 cuộc, có 42 lượt công dân dự, kiến nghị liên quan đến dự án cao tốc; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức 53 cuộc tiếp xúc cử tri, với gần 4.800 cử tri tham dự, ghi nhận 560 ý kiến, kiến nghị. Đối với công tác giám sát, khảo sát, HĐND huyện tổ chức 1 cuộc về việc thực hiện quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thường trực HĐND thực hiện 1 cuộc về tình hình thực hiện triển khai Nghị quyết số 05 của HĐND huyện; Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thực hiện 5 cuộc giám sát và khảo sát.

Điểm nổi bật của HĐND huyện trong năm 2023 là triển khai thực hiện 2 mô hình, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với cử tri nơi đại biểu sinh hoạt tổ đại biểu HĐND. Qua thực hiện mô hình đã vận động xây dựng 23 cây cầu giao thông nông thôn, mở rộng và làm mới 7 công trình lộ giao thông nông thôn, với chiều dài gần 19km, tổng kinh phí thực hiện trên 33 tỉ đồng. Mô hình tổ chức cho các cơ quan nhà nước ở địa phương giải trình tại các phiên họp lệ hàng tháng của Thường trực HĐND…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của HĐND và hai Ban HĐND huyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý HĐND huyện chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND cuối năm, bên cạnh đó xây dựng thêm các mô hình hoạt động của đại biểu HĐND đạt hiệu quả; tăng cường công tác giám sát, khảo sát theo chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri.

Trước đó, hai ban của HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của HĐND huyện về việc phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; các công trình cầu, lộ giao thông nông thôn qua phản ánh của cử tri.

lĐoàn kiểm tra của HĐND tỉnh do bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện Long Mỹ về phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp huyện năm 2023.

 Tại buổi làm việc, đại diện HĐND huyện đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện; công tác tổ chức kỳ họp, phiên họp và ban hành nghị quyết; công tác tiếp công dân định kỳ, phối hợp tiếp xúc cử tri và kết quả giải quyết trả lời cử tri; công tác giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; công tác giám sát, khảo sát của HĐND huyện; một số hạn chế khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, thông qua công tác thi đua của HĐND huyện năm 2023 và việc triển khai thực hiện mô hình và cách làm hay. Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã chủ động đăng ký thực hiện 1 cách làm hay là Phát huy trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND trên địa bàn huyện và 2 mô hình “Nâng cao hoạt động tiếp nhận đơn và xử lý đơn của Thường trực HĐND 2 cấp”.

Qua kiểm tra, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự tiến triển trong hoạt động HĐND của huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thị Mỹ Trang đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp; đề nghị HĐND huyện chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm để đạt hiệu quả cao; tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm, chương trình giám sát cần bám vào chương trình của tỉnh để đề ra những nội dung giám sát sát với thực tiễn của địa phương và chức năng nhiệm vụ của HĐND, đặc biệt là tăng cường các cuộc khảo sát; quan tâm công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ đại biểu; nghiên cứu thêm nhiều mô hình, cách làm hay và hiệu quả…

LÊ ĐĨNH - MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>