Có 5 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp chuyên đề

04/10/2022 | 10:10 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 3-10, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, có buổi làm việc với lãnh đạo sở, ngành về nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, sẽ có 5 tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Đó là, Tờ trình và dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tờ tình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Tờ tình và dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn  2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51 ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu, các sở, ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ để rà soát, thẩm định lại một số dự án có trong tờ trình để hoàn chỉnh cụ thể, phù hợp; đồng thời bổ sung, sửa câu từ cho chính xác… sau đó gửi về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>