• Trả lời kiến nghị của cử tri
 • 09:21, 15/04/2024
 • UBND huyện Phụng Hiệp vừa có trả lời các kiến nghị của cử tri xã Hòa Mỹ và thị trấn Kinh Cùng về tiêu chuẩn công an ấp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ấp.
 • Quyết sách mới sẽ sớm đi vào cuộc sống
 • 07:58, 15/04/2024
 • Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X vừa thông qua 19 nghị quyết quan trọng và đại biểu, cử tri, người dân kỳ vọng nhiều nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù được ban hành sớm đi vào cuộc sống.
 • Hơn 100 đại biểu tập huấn kỹ năng công tác HĐND
 • 07:23, 15/04/2024
 • (HG) - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với cán bộ, công chức phục vụ HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh.
 • Trả lời kiến nghị của cử tri
 • 08:42, 01/04/2024
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa có các trả lời cụ thể về kiến nghị của cử tri đối với vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế.
 • Trả lời kiến nghị của cử tri
 • 07:37, 18/03/2024
 • Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Thanh Liêm vừa có văn bản trả lời các ý kiến của cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.