Triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022-2023 học tập và làm theo gương Bác

13/07/2022 | 09:46 GMT+7

(HG) - Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022-2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” (chuyên đề).

Hội nghị đã được nghe ông Đinh Văn Hồng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, triển khai 3 nội dung chính, gồm: sự cần thiết học tập chuyên đề, những nội cơ bản của chuyên đề, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề. Hội nghị còn được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Ngã Bảy triển khai Đề án số 05-ĐA/TU ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

Sau hội nghị này, cán bộ chủ chốt đã học tập, quán triệt chuyên đề, Ban Tuyên giáo Thành ủy Ngã Bảy sẽ chủ trì các hội nghị triển khai, quán triệt cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ thành phố Ngã Bảy, hoàn thành trước ngày 15-7-2022 và triển khai cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thành phố, hoàn thành trước ngày 30-7-2022. Sau học tập, đảng viên liên hệ chức trách, nhiệm vụ được giao, viết bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu làm theo chuyên đề. Còn đối với công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (không phải là đảng viên) xây dựng kế hoạch làm theo chuyên đề để thực hiện.

- Sáng ngày 12-7, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai, học tập quán triệt và thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022-2023 cho phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; phó bí thư, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được triển khai, thực hiện Đề án số 05 ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Cụ thể, các đại biểu được thông tin về tình hình, thực trạng về công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; 4 quan điểm, 5 mục tiêu cụ thể, 4 nhóm giải pháp chủ yếu trong Đề án số 05.

Thông qua hội nghị lần này nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện chuyên đề, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>