Triển khai chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo Bác

12/06/2021 | 21:38 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với hơn 6.000 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

Dự hội nghị tại các điểm cầu của tỉnh Hậu Giang, có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Tại các điểm cầu trên toàn quốc, các đại biểu đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Đây được xem là các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động làm tham mưu giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hàng năm, có kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện từ cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>