Tiếp tục chủ động, sáng tạo để đưa việc học tập, làm theo gương Bác ngày ngày đi vào chiều sâu

19/05/2020 | 08:19 GMT+7

Qua 4 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện bằng những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã có nhiều hành động, việc làm ý nghĩa thiết thực...

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Tình (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết cụ thể:

- Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai học tập, làm theo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; chú trọng học và làm theo Bác nội dung các chuyên đề hàng năm. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết nhiệm vụ công tác hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổ chức biên soạn quyển tài liệu “Trao đổi kinh nghiệm qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại nghe dân nói, nói với dân”, quyển “Những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác” và quyển “Ngôi đền huyền thoại” để phục vụ tuyên truyền, học tập trong Đảng bộ và Nhân dân; phát động cuộc vận động học tập và xây dựng quê hương, con người Hậu Giang “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên liên hệ kiểm điểm với các biểu hiện trong công tác và sinh hoạt về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời kiên quyết khắc phục những biểu hiện đã có để tu dưỡng, rèn luyện; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo Bác bằng việc làm thiết thực.

Sau nhiều năm học tập và làm theo Người, ông nhận thấy đến nay việc làm theo đã rầm rộ, thiết thực như thế nào qua các chuyên đề hàng năm từ 2016 đến nay ?

- Kế thừa kết quả học tập và làm theo Bác những năm trước theo tinh thần Chỉ thị 06 và 03 của Bộ Chính trị, tôi nhận thấy việc làm theo Người ở tỉnh 4 năm qua ngày càng thiết thực. Bám sát các chuyên đề hàng năm đơn vị, địa phương, cá nhân trong tỉnh đã xây dựng cho mình mô hình, việc làm theo được đánh giá cao.

Cụ thể, các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức học tập 5 chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xây dựng trước đây, đồng thời tuyên truyền thực hiện trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách phù hợp. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa 5 chuẩn mực đạo đức thành những chuẩn mực cụ thể và in 19 điều đảng viên không được làm treo tại trụ sở cơ quan để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện, Nhân dân giám sát.

Đối với cán bộ, đảng viên, hàng năm xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật. Trong đó, năm 2018 đi sâu vào nội dung cam kết xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu; năm 2019 đi sâu vào nội dung xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân…

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Hậu Giang  còn tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân từ tỉnh đến cơ sở ít nhất 2 lần/năm để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của dân. Nhất là những vấn đề về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phong cách giao tiếp, phong cách ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Tập trung chăm lo cho dân, các cấp ủy, chính quyền quan tâm tuyên truyền và xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả… Từ đó, nâng cao được ý thức học tập và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, nhiều hộ khó khăn đã vươn lên thoát nghèo, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 4,98%...

Ông có thể thông tin cụ thể về các mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác những năm qua ?

- Hậu Giang ghi nhận rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đó là mô hình: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân 2 lần/năm để nghe dân nói và giải quyết ngay những bức xúc của Nhân dân”; “Ngày thứ sáu nghe dân nói”; “3 xin”: xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn; “Đảng viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, công tác tốt”; “Đảng viên phụ trách hộ”; “Tôn giáo với công tác môi trường và giảm nghèo bền vững”, “Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Tiết kiệm theo gương Bác xây dựng mái ấm tình thương”…

Từ đó, đã có những chuyển biến tích cực gì về ý thức phục vụ, xây dựng quê hương của cán bộ, đảng viên ?

- Những cách làm, mô hình vừa nêu nói lên một cách đầy đủ nhất ý thức phục vụ, xây dựng quê hương của cán bộ, đảng viên.

Có thể thấy nhận thức và hành động làm theo Bác của người đứng đầu, các cấp ủy viên, các đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực; nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ngày càng sâu sắc và toàn diện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể.

Theo ông, những hạn chế, bất cập nào cần khắc phục trong học tập và làm theo gương Bác thời gian qua ?

- Đó là ở một vài đơn vị, địa phương chưa thật sự tạo ra sự chuyển biến toàn diện và đồng bộ. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có lúc chưa sát hợp với điều kiện thực tế; có nơi thiếu tính chủ động, sáng tạo, tìm tòi mô hình mới, cách làm hay.

Việc nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nêu gương về phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về xây dựng phong cách, xây dựng ý thức phục vụ Nhân dân... ở một vài nơi chưa rõ nét. Một số ít cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu hàng năm, thể hiện ở việc không gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phải bị kỷ luật.

Thành kính viếng Bác tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm. Ảnh: LÝ ANH LAM

Ông có định hướng, yêu cầu gì để sinh hoạt chính trị này ngày càng đi vào chiều sâu ?

- Theo tôi, các cấp ủy, chính quyền cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, của các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu, người tốt việc tốt; đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Cần kiên trì đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, Nhân dân noi theo…

Ông Nguyễn Hữu Tình: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là tiền đề, là nền tảng để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngược lại xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là cơ sở để tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Xin cảm ơn ông !

TRÍ THỨC thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>