Thành phố Ngã Bảy: Phát động các cuộc vận động, phong trào thực hiện học tập, làm theo Bác

16/02/2023 | 06:26 GMT+7

(HG) - Nhằm thực hiện tốt chuyên đề năm 2022-2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy vừa phát động các cuộc vận động, phong trào, chương trình thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có 3 nội dung phát động chính là: Phát động Cuộc vận động “Cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt” thực hiện chuyên đề năm 2022-2023; phát động phong trào thi đua “Sáng kiến, đổi mới, sáng tạo” trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao và trong lao động sản xuất, kinh doanh nhằm phát huy hiệu quả nội lực, tận dụng tốt thời cơ và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng trong từng cơ quan, đơn vị; trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân để xây dựng thành phố Ngã Bảy phát triển nhanh và bền vững theo nội dung chuyên đề năm 2022-2023 và tổ chức chương trình tuyên dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp lớn vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố Ngã Bảy với tên gọi chương trình là “Ngã Bảy - Khát vọng phát triển”. Qua phát động các cuộc vận động, phong trào, chương trình thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 nhằm mục đích phát huy “năng lực hành động” của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết liệt trong hành động của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng thành phố Ngã Bảy phát triển nhanh và bền vững.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>