Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

09/09/2022 | 06:20 GMT+7

Bài 4: Phong trào học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng

Đánh giá về hiệu ứng thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua trên địa bàn thành phố Vị Thanh, ông Lê Hồng Khuê (ảnh), Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho rằng: “Thông qua việc tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện đã làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Thưa ông, hiệu ứng thiết thực đó xuất phát từ đâu ?

- Trước hết là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp xác định việc học tập và làm theo gương Bác là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo gương Bác được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.

Đồng thời, xác định đây là giải pháp khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Từ đó, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo gương Bác luôn được chú trọng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 còn gắn với các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cụ thể thời gian qua, việc học tập và làm theo gương Bác được tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa ông ?

- Nội dung học tập và làm theo gương Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân... đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc học tập và làm theo gương Bác còn được đưa vào nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ và các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Ngoài ra, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Không chỉ đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào các chương trình sinh hoạt định kỳ mà việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng được thực hiện nghiêm, tập trung nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhờ đó, khơi dậy khí thế thi đua làm nhiều việc tốt, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vì thế mà nhiều cách làm hay, giải pháp tốt, thiết thực xuất hiện đã đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành những công việc gần gũi, hàng ngày, thưa ông ?

- Đúng vậy, qua việc phát động việc học tập và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, giải pháp tốt, thiết thực. Qua đó, góp phần lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Điển hình như phong trào thi đua “Vì một thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Xây dựng tuyến đường đẹp, tuyến phố văn minh 2021”. Hay phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Thành ủy thông qua các mô hình kết nối yêu thương “Một giọt máu, một niềm tin, nhóm thiện nguyện, bếp lửa hậu phương, phần quà tình đồng chí, ngôi nhà kế hoạch nhỏ”... đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn.

Nhờ vậy mà 5 năm qua, thành phố có 191 mô hình tập thể và hàng ngàn cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Riêng năm 2021, thành phố có 94 mô hình tập thể và 77 mô hình cá nhân được công nhận và nhân rộng; cũng là năm thành phố được xếp hạng nhất toàn tỉnh trong phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác.

Thưa ông, tới đây, cần phải làm gì để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt hiệu quả cao, tiếp tục trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ?

- Từ nội dung của chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh: “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, chúng tôi tham mưu Thành ủy xây dựng chuyên đề “Về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; xây dựng thành phố Vị Thanh phát triển theo hướng đô thị văn minh, thân thiện”, giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở đó, chúng tôi triển khai học tập, quán triệt chuyên đề sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo gương Bác. Mặt khác, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ.

Định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nhất là lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm cũng như làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

Tiếp tục xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến, tuyên dương, khen thưởng để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để ngày càng có nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác...

Xin cảm ơn ông !

THỦY HẰNG thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>