HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
155,730,009 lượt truy cập
 • Hiệu ứng tích cực từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác
 • 07:51, 14/05/2021
 • Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện Vị Thủy.
 • Thường xuyên học tập, làm theo gương Bác
 • 07:57, 12/05/2021
 • Năm năm qua, cán bộ, đảng viên và người dân thành phố Vị Thanh rất tích cực học tập, làm theo gương Bác gắn với thi đua yêu nước, từ đó góp phần xây dựng thành phố ngày thêm phát triển.
 • Luôn đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác
 • 07:25, 11/05/2021
 • Năm năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có chiều sâu việc học tập, làm theo gương Bác, từ đó tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị...
 • Lan tỏa sâu rộng học tập và làm theo Bác
 • 08:35, 22/04/2021
 • Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện Châu Thành triển khai, thực hiện sâu rộng thời gian qua, đem lại nhiều kết quả tích cực.
 • Sơ kết 5 năm học tập và làm theo gương Bác
 • 07:14, 16/04/2021
 • (HG) - Thị ủy Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Sẽ nhân rộng mô hình học tập và làm theo gương Bác
 • 07:48, 13/04/2021
 • (HG) - Ông Phan Văn Nhớ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, thông tin hiện nay hầu hết các trường tiểu học, THCS trên địa bàn có cách làm học tập, làm theo tư tưởng, đạo
 • Chi bộ đỡ đầu học sinh
 • 06:25, 17/03/2021
 • Đó là mô hình học tập và làm theo Bác được Chi bộ Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay.
 • Đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào chiều sâu
 • 08:00, 03/02/2021
 • Đảng bộ, chính quyền thành phố Vị Thanh luôn xác định, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ trọng tâm,
 • Lan tỏa những mô hình học Bác
 • 18:10, 26/01/2021
 • Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, có nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác thiết thực, tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong cộng đồng.
 • Làm theo gương Bác góp phần xây dựng quê hương
 • 08:14, 25/01/2021
 • Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, cách làm thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.
 • Cách làm hay trong bảo vệ môi trường
 • 17:46, 04/01/2021
 • Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, năm 2020, Đảng ủy, UBND và Mặt trận phường VII, thành phố Vị Thanh phối hợp xây dựng mô hình “Quan Đế Miếu tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng tuyến đường không rác thải” (mô hình), mang lại hiệu quả rất thiết thực.
 • Đa dạng cách triển khai học tập và làm theo gương Bác
 • 08:45, 01/12/2020
 • Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các ngành, các cấp huyện Châu Thành thực hiện thường xuyên, liên tục, thu được nhiều kết quả tích cực.