HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,023,765 lượt truy cập
 • Học Bác sống tốt đời, đẹp đạo
 • 08:59, 23/09/2020
 • Mô hình “Chức sắc, chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (mô hình) ở thị trấn Bảy Ngàn,
 • Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05
 • 20:05, 03/08/2020
 • Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Ngã Bảy chú trọng phát huy những mô hình hay, cách làm tốt
 • Thiết thực các mô hình học tập và làm theo gương Bác
 • 19:41, 15/07/2020
 • Quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Châu Thành đã cụ thể hóa bằng những cách làm hay,
 • Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác
 • 05:47, 14/07/2020
 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Long Mỹ đẩy mạnh thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.
 • Cán bộ quân khí gương mẫu
 • 04:21, 03/06/2020
 • Có thành tích tiêu biểu trong 4 năm học tập và làm theo gương Bác, giai đoạn 2016-2020 nên thiếu tá Lê Văn Mãnh, trợ lý Quân khí, Ban Quân khí Phòng Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,