HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,023,840 lượt truy cập
 • Làm theo gương Bác góp phần xây dựng quê hương
 • Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, cách làm thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.
 • Cách làm hay trong bảo vệ môi trường
 • 17:46, 04/01/2021
 • Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, năm 2020, Đảng ủy, UBND và Mặt trận phường VII, thành phố Vị Thanh phối hợp xây dựng mô hình “Quan Đế Miếu tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng tuyến đường không rác thải” (mô hình), mang lại hiệu quả rất thiết thực.
 • Đa dạng cách triển khai học tập và làm theo gương Bác
 • 08:45, 01/12/2020
 • Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các ngành, các cấp huyện Châu Thành thực hiện thường xuyên, liên tục, thu được nhiều kết quả tích cực.
 • Học Bác làm nhiều việc tốt
 • 06:07, 11/11/2020
 • Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố Vị Thanh ghi nhận nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả.
 • Triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác
 • 07:39, 28/10/2020
 • Bốn năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành A luôn chủ động quán triệt và tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng.