Thống nhất chỉ định 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm công đoàn

28/10/2022 | 11:12 GMT+7

(HG) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thông tin, để làm cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thống nhất chỉ định LĐLĐ huyện Châu Thành A tổ chức đại hội điểm đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, thời gian tổ chức đại hội điểm trong tháng 3-2023; Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tổ chức đại hội điểm đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, thời gian tổ chức đại hội điểm trong tháng 12-2022.

Hội nghị tập huấn do LĐLĐ tỉnh tổ chức là hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ mới.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị được chỉ định tổ chức đại hội điểm có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy đảng, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội điểm theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh; các ban, văn phòng, Tổ chỉ đạo đại hội điểm Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 có trách nhiệm tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo tiến độ và kịp thời báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

Cũng theo LĐLĐ tỉnh, trong tháng 9 vừa qua, đơn vị tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 cho các cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Đây là hoạt động giúp cán bộ công đoàn các cấp nắm vững các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời, đảm bảo theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>