Sẵn sàng cho đại hội

11/04/2023 | 09:20 GMT+7

Hội Nông dân huyện Châu Thành đã và đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Đỗ Trung Nam (ảnh), Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết:

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và Hội Nông dân huyện. Đại hội sẽ tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 được chúng tôi thực hiện hoàn tất. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành cũng đã thống nhất cho chủ trương, sau khi đại hội điểm cấp huyện được tổ chức tại huyện Phụng Hiệp thì Hội Nông dân huyện tổ chức đại hội vào ngày 19-4.

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác hội và phong trào nông dân huyện đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa ông ? 

- Với sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của Ban Chấp hành, sự đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện, từ đó đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội tiếp tục phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả, được đông đảo hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Nhiệm kỳ 2018-2023 tuy gặp nhiều khó khăn, cụ thể là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm 2020 và 2021 nhưng trong hoạt động, Hội luôn chủ động có những cách làm hay về tuyên truyền, vận động hội viên thông qua các nền tảng Internet, Zalo và các hoạt động hỗ trợ người dân trong đại dịch, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Hội đối với người dân.

Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, ở nhiệm kỳ 2023-2028 tới đây, Hội Nông dân huyện xác định mục tiêu, phương hướng chung là gì, thưa ông ?

- Với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - đột khá - quyết tâm - khát vọng”, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng sâu sát chi, tổ hội và nông dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chú trọng đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực hành động của đội ngũ cán bộ Hội Nông dân huyện, cơ sở, chi, tổ hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân; phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngoài ra, Hội còn tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức cho nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ, hội viên, nông dân; từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Về chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đề ra 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó: Tập trung vào các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh thi đua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, hội viên nông dân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; chuyển đổi số trong nông nghiệp; công tác giám sát, phản biện xã hội…

Các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội Hội Nông dân huyện sắp diễn ra được các cấp hội đẩy mạnh thực hiện ra sao, thưa ông ?

- Về hoạt động tuyên truyền, Hội đã ban hành kế hoạch, có lộ trình, nội dung tuyên truyền cụ thể từng thời điểm.

Thời điểm này chúng tôi tập trung tuyên truyền về chiều rộng, chiều sâu ra tận quần chúng nhân dân về ý nghĩa, phương châm đại hội là “Đoàn kết - đổi mới - đột khá - quyết tâm - khát vọng”, đại hội của trí tuệ và niềm tin, nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của giai cấp nông dân quyết tâm đổi mới và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam huyện Châu Thành vững mạnh về mọi mặt, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Xin cảm ơn ông !

MỸ AN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>