Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2023

10/02/2023 | 11:11 GMT+7

(HG) - Với chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh cần gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, với việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; chú trọng phong trào thi đua tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, quan tâm vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng người sử dụng lao động vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tập trung tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước nơi có đủ điều kiện, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, việc phát động phong trào thi đua năm 2023 nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực tham gia khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây ra góp phần ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>