Đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên

29/11/2023 | 06:45 GMT+7

Ngay sau Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề ra ở nhiệm kỳ mới, trong đó có đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên.

Bà Trần Tú Nhiên (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng lãnh đạo LĐLĐ thành phố và doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Công ty TNHH MTV Ba Sương Hậu Giang.

Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang đề ra chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, đó là toàn tỉnh có 72.000 đoàn viên công đoàn; phấn đấu ít nhất 89% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Thành lập 3 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước

Cụ thể hóa chỉ tiêu nghị quyết trên, cuối tháng 10 vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vị Thanh tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Ba Sương Hậu Giang, ở Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh. Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố quyết định thành lập CĐCS công ty trực thuộc LĐLĐ thành phố và quyết định chuẩn y kết nạp 14 người lao động của công ty này vào tổ chức công đoàn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố cũng trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời CĐCS công ty, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo ông Nguyễn Minh Khả, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh, việc vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Ba Sương Hậu Giang, nhằm góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp này.

Đồng thời, tạo cầu nối quan trọng với chủ doanh nghiệp trong phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, giúp cải tiến phương pháp làm việc mang lại hiệu quả cao nhất. “Bên cạnh làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ, thực sự là chỗ dựa vững chắc, công đoàn cơ sở còn giữ vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành nội quy, quy định tại công ty nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân lao động với doanh nghiệp”, ông Khả nhấn mạnh.

Cũng trong tháng 10 vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã công bố quyết định thành lập CĐCS Trường Đại học Võ Trường Toản trực thuộc LĐLĐ tỉnh và quyết định chuẩn y kết nạp 40 người lao động làm việc tại trường vào Công đoàn Việt Nam; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Châu Thành A quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH GIA VIKA trực thuộc LĐLĐ huyện và quyết định chuẩn y kết nạp 25 công nhân lao động làm việc tại công ty vào tổ chức công đoàn.

Cùng với các quyết định thành lập CĐCS và chuẩn y kết nạp đoàn viên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Trường Đại học Võ Trường Toản; LĐLĐ huyện Châu Thành A trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Công ty TNHH GIA VIKA, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo các quyết định, CĐCS các đơn vị hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

Đoàn viên phải chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. “Ban chấp hành sẽ làm tốt chức năng, quyền hạn theo quy định; các đoàn viên tích cực lao động, sản xuất, học tập nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty”, ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành A, mong muốn tại Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH GIA VIKA.

Cần nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ công đoàn

Theo ông Lê Thanh Phú, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ngay sau Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bảo đảm số lượng, tỷ lệ đoàn viên đủ điều kiện thực hiện quyền đại diện người lao động tại doanh nghiệp.

Trong đó, chú trọng phát triển đoàn viên trong công nhân trực tiếp sản xuất ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi chính thức, lao động công nghệ. Mặt khác, thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác đoàn viên, từ phát triển đoàn viên, chăm lo lợi ích đến tăng cường, nâng cao chất lượng, sinh hoạt, quyết định và giám sát, đánh giá của đoàn viên. Bởi mọi hoạt động của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn đều phải phục vụ lợi ích của đoàn viên.

Chưa kể, làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng là nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, toàn tỉnh có 72.000 đoàn viên công đoàn, ông Lê Thanh Phú cho rằng, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người lao động hiểu được lợi ích mà tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn, đảm bảo phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, số lượng đoàn viên được kết nạp và số công đoàn được thành lập mới đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Hậu Giang lần thứ X đề ra, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của tổ chức công đoàn các cấp cả về số lượng lẫn chất lượng.

Cụ thể, các cấp công đoàn thành lập mới 44 công đoàn cơ sở, trong đó, 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động đủ điều kiện đều được thành lập CĐCS; kết nạp hơn 32.000 đoàn viên. Ấn tượng với kết quả tích cực này, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá, trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp công đoàn của tỉnh Hậu Giang đã đề ra nhiều nội dung và giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Bà Thái Thu Xương nhận định, trong những năm tới, lực lượng công nhân, lao động khu vực ngoài Nhà nước tiếp tục phát triển mạnh và chiếm phần chủ yếu trong lực lượng sản xuất của tỉnh. Vì vậy, cùng với củng cố CĐCS trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, cần coi trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn khu vực ngoài nhà nước ngày càng vững mạnh, từng bước hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn ở khu vực này, là nhiệm vụ trọng yếu của mình.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới. Bởi theo bà Thái Thu Xương, cán bộ công đoàn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là người vừa am hiểu chuyên môn nghiệp vụ; vừa có khả năng tuyên truyền, vận động, tổ chức trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, có bản lĩnh tham gia đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động.  

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>