• Trợ lực để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế gia đình
  • Gần 10 năm qua, mô hình “Tổ phụ nữ hùn vốn ấp 3”, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, đã trở thành “mái nhà chung” để chị em phụ nữ hỗ trợ nhau có nguồn vốn tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.
  • Đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên
  • 06:45, 29/11/2023
  • Ngay sau Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề ra ở nhiệm kỳ mới, trong đó có đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên.
  • Đan lục bình, tạo sinh kế ổn định cho phụ nữ nông thôn
  • 07:07, 27/11/2023
  • Tổ hợp tác “Đan lục bình” ở ấp 3 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ thành lập vào năm 2022, đã và đang góp phần giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ nông thôn trong lúc nhàn rỗi.
  • Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
  • 10:32, 21/11/2023
  • Ở ấp 4, xã Vị Bình (huyện Vị Thủy) và các địa phương lân cận, nhắc đến ông Út Đẹt “ba ba” nhiều người biết. Ông là một trong những người gầy dựng mô hình làm ăn hiệu quả nuôi ba ba tại đây.