Thu hút nhiều nhà đầu tư vào tỉnh

09/09/2022 | 06:22 GMT+7

(HG) - Với phương châm “2 nhanh” là nhanh giải phóng mặt bằng; nhanh thủ tục đầu tư” và “3 tốt” là cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính xuống chỉ còn 1 tuần. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi, hạ tầng giao thông cũng dần được hoàn thiện đã giúp tỉnh trở thành điểm sáng trong kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn.

Về thu hút đầu tư trong nước, trong tháng 8 tỉnh đã cấp mới 2 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp với tổng số vốn là 177 tỉ đồng; lũy kế đầu năm đến nay cấp mới 14 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp với tổng số vốn 2.854 tỉ đồng, 1 chủ trương đầu tư trong khu công nghiệp với số vốn 80 tỉ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 328 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 170.271 tỉ đồng, trong đó có 257 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn là 20.717 tỉ đồng và 67 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn là 149.222 tỉ đồng, 4 dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với tổng số vốn 332 tỉ đồng. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến nay toàn tỉnh có 24 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 607,421 triệu USD.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>