Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: Có 32/33 hợp phần cơ bản hoàn thành hiện trạng và định hướng

21/07/2022 | 11:59 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 20-7, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã dự họp thông qua báo cáo giữa kỳ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định quy hoạch tốt sẽ kêu gọi được nhà đầu tư đến, những nhà đầu tư chiến lược đến sẽ giúp kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, các đồng chí, trong đó có vai trò của tổ giúp việc. Đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 rất rõ về quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp thực hiện. Cái nào chưa hoàn chỉnh tiếp tục đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung trên tinh thần ai cũng thể hiện hết trách nhiệm đối với quy hoạch.

Qua tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ lập quy hoạch của tỉnh cho thấy về 33 hợp phần quy hoạch của tỉnh đến nay có 32 hợp phần cơ bản hoàn thành hiện trạng và định hướng. Đồng thời đã được góp ý của các sở, ngành và địa phương ít nhất 2 lần.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị đơn vị tư vấn ngoài việc chỉnh sửa, bổ sung các nội dung được góp ý thì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung tiếp theo. Phấn đấu tháng 7 xong phần báo cáo giữa kỳ để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước ngày 15-8-2022, phải hoàn thành báo cáo cuối kỳ, bao gồm báo cáo quy hoạch tổng hợp của tỉnh và 33 báo cáo hợp phần của các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các nội dung trong công tác quy hoạch. Rà soát các nội dung cần phải thực hiện và tiến độ từ nay đến cuối năm. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch của vùng huyện Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy, Phụng Hiệp và tư vấn lập định hướng phát triển 3 đô thị là thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ để sớm có nội dung này, tích hợp với quy hoạch tỉnh. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh các bản dự thảo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Tin, ảnh: NGUYÊN TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>