Nhiều định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch

19/07/2022 | 01:17 GMT+7

(HG) - Hậu Giang đang có nhiều lĩnh vực là thế mạnh, nhất là công nghiệp, nông nghiệp, đô thị cùng các dự án về du lịch đang kêu gọi đầu tư. Tỉnh xác định phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch là 4 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Hậu Giang có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, kết hợp du lịch sinh thái.

Theo đó, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, tạo nguồn lực phát triển các lĩnh vực khác, phát triển chế biến gắn liền với vùng nguyên liệu của địa phương. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hậu Giang đảm bảo tính bền vững, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng chiến lược phát triển đô thị và nhà ở quốc gia, đảm bảo tạo được dòng tiền dương để tái đầu tư phát triển. Phát triển du lịch có trọng tâm, chọn những sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đầu tư phát triển nhằm quảng bá hình ảnh Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước.

Đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để tập trung đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững, thống nhất cả ba mặt kinh tế - xã hội và môi trường; kết hợp các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Tin, ảnh: NGUYÊN TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>