Thông qua Đề án Hậu Giang xanh

29/05/2020 | 07:59 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 28-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và nhóm đơn vị tư vấn để thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 Đề án tập trung cho các mục tiêu chính, xác định nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy  sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật và cải thiện cảnh quan môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên ghi nhận sự đóng góp xem xét lại cho tên của đề án cho phù hợp.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phấn đấu 60% hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn (thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ) thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. 80% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, duy trì và mở rộng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; 100% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử  lý đúng quy định…

Tại đây các đại biểu đã góp ý nhiều ý kiến quan trọng cho đề án, chủ yếu tập trung thực trạng, giải pháp thực hiện, chỉ tiêu, tên gọi đề án để cho đề án triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, ghi nhận nhóm tư vấn của Trường Đại học Cần Thơ, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực xây dựng đề án. Trong mục tiêu đề án nên nghiên cứu xanh, mục tiêu chính đối với rác thải sinh hoạt trong hộ dân, đề nghị tỷ lệ xem xét lại hợp lý hơn. Đối với giải pháp thống nhất gom lại, thống nhất cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động là quan trọng. Lộ trình thực hiện thống nhất theo đề án. Theo đó, danh mục ưu tiêu phải đưa vào hoàn thành nhà máy điện rác và tính toán phân loại rác ở khu vực đô thị và nông thôn. Trên cơ sở nhiệm vụ có các nguồn lực thực hiện, nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế, ngân sách trung ương và doanh nghiệp. Đề nghị nhóm tư vấn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh lại, gửi các sở, ngành liên quan, địa phương góp ý kiến tiếp.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>