Thư gửi thanh niên

03/05/2021 | 11:32 GMT+7

Là tuyển tập tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Những bài viết được Bác viết trong khoảng thời gian 1920-1969, được sắp xếp theo trình tự thời gian, có chú thích và ảnh minh họa.

Những bài viết làm rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bồi dưỡng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây là những tư liệu quý giá, cần thiết cho các đoàn viên, thanh niên, tổ chức, cá nhân làm công tác đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>