Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

25/08/2021 | 10:39 GMT+7

(HG) - Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản quyển sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” dày 700 trang.

Sách có bài viết: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ngày 16-5-2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chọn lọc các bài nghiên cứu chuyên sâu của một số chuyên gia, nhà khoa học về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cùng với đó là những bình luận, đánh giá của nhiều học giả, nhà ngoại giao, nhà báo trong và ngoài nước hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư.

Qua đó giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các nhà khoa học, các tổ chức đảng và Nhân dân nắm vững, quán triệt và kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn...

V.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>