“Giáo sư Phạm Thiều (1904-1986)”

28/06/2021 | 06:47 GMT+7

Sách do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành khắc họa một nhân sĩ trí thức hiếm có của Việt Nam thế kỷ XX. Giáo sư Phạm Thiều là người học rộng, tài hoa. Dù ở cương vị nào, ông cũng giữ cốt cách của một người hướng thượng, kiên trì với niềm tin học vấn đàng hoàng sẽ góp phần thay đổi cuộc sống và con người; kiên trì với lý tưởng phụng sự dân tộc và bổn phận, trách nhiệm của một nhà trí thức...

Tác phẩm quy tụ nhiều tác giả, cung cấp nguồn tư liệu dồi dào, soi rọi, làm rõ chân chung của một người có tầm ảnh hưởng trong lịch sử giáo dục và ngoại giao Việt Nam. Lần ra mắt này, tác phẩm được làm mới, bổ sung nhiều nguồn tư liệu. Sách gồm có các phần: Cuộc đời và con người giáo sư Phạm Thiều, những trang của giáo sư, hồi ức về ông và một số tư liệu quý. Ngoài bài viết, còn có nhiều hình ảnh tư liệu về chân dung, cuộc đời hoạt động ngoại giao của cố giáo sư.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>