“Dưỡng sinh phân tử”

29/01/2024 | 08:27 GMT+7

Đây là quyển sách của GS. tiến sĩ khoa học Lê Đình Phái, do NXB Thanh niên ấn hành, vừa ra mắt độc giả. Đây là kết quả nghiên cứu của vị giáo sư 86 tuổi, từ thực tế bản thân. Ông mong muốn tìm một phương pháp để giữ gìn sức khỏe, kết hợp phương pháp dưỡng sinh từ hóa sinh kết hợp với dinh dưỡng học hiện đại...

Sách đề cập đến 2 vấn đề chính: Đề xuất nguyên lý dưỡng sinh căn cứ trên nền tảng phân tử của sự sống và phát hiện con đường phi truyền thống để khai phá các tư tưởng tinh hoa về y học của người Việt trong các chữ Nôm. Cơ sở tư tưởng của tác phẩm được bắt nguồn từ nghĩa lý và triết lý đến từ hai chữ Nôm là “dưỡng” và “sinh”. Sự phá vỡ cấu trúc các nét của hai chữ trên đã cho tác giả phát hiện được bốn viên ngọc quý. Đó cũng chính là điều quý giá để duy trì, bảo vệ sự sống của con người gồm dinh dưỡng, cách sống, môi trường, tâm trí...

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>