Trung tâm Chính trị thị xã Long Mỹ: Giáo dục lý luận chính trị gắn với hành động thiết thực

26/09/2023 | 10:45 GMT+7

Quán triệt, thực hiện quan điểm “Học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh và chủ trương đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) của Đảng, Trung tâm Chính trị thị xã Long Mỹ đã chú trọng đổi mới giảng dạy, học tập lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn bằng cách xây dựng và thực hiện mô hình “GDLLCT - Từ nhận thức đến hành động”.

Lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I, II/2023 thực hiện mô hình “GDLLCT - Từ nhận thức đến hành động” tại phường Thuận An.

Mục đích của mô hình nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học lý luận chính trị. Đó là nắm vững, thực hành những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối đổi mới của Đảng. Đặc biệt là học tập, nâng tầm nhận thức trong cán bộ, đảng viên đầy đủ, toàn diện hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó chuyển thành hành động cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao.

Nội dung của mô hình là vận dụng kiến thức lý luận đã học trên lớp gắn với nghiên cứu tình hình địa phương, học viên sẽ chọn chủ thể để “hành động”. Như hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ cán bộ đang công tác trong hệ thống chính trị đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo… góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Đầu năm 2023 đến nay, mô hình “GDLLCT - Từ nhận thức đến hành động” được triển khai đến 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với hơn 300 học viên tham gia đóng góp.

 Cụ thể, học viên tự nguyện đóng góp và vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ mua 50 thẻ bảo hiểm y tế giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tặng nhiều phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, cán bộ đang công tác trong hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Việc áp dụng mô hình vào công tác GDLLCT tại Trung tâm Chính trị thị xã đã nhận được ủng hộ của Thường trực Thị ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các học viên, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả GDLLCT, đáp ứng yêu cầu của cấp ủy về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy hiệu quả mô hình và khắc phục những hạn chế phát sinh, thời gian tới, Trung tâm Chính trị thị xã sẽ thực hiện các công việc sau để nâng chất  GDLLCT gắn với hành động thiết thực hơn.

Một là, đối với Trung tâm Chính trị, trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phải thực sự quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm học đi đôi với hành mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, coi đây là một trong những nguyên tắc chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình “GDLLCT - Từ nhận thức đến hành động” thể hiện nhất quán và toàn diện trong các khâu của quá trình đào tạo, bồi dưỡng, từ mục tiêu, nội dung, chương trình đến tài liệu giảng dạy, học tập; phương pháp giảng dạy và học tập; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; từ cán bộ quản lý của trung tâm đến giảng viên.

Hai là, đối với học viên, khi tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải ý thức được học tập là để vận dụng vào thực tiễn công tác, để làm cho công tác đạt hiệu quả cao hơn. Qua quá trình vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã học vào thực tiễn, mỗi người mới thực sự nắm bắt kiến thức đã học, biến những kiến thức trong kho tàng tri thức nhân loại thành tri thức của bản thân; đồng thời trên cơ sở vận dụng những kiến thức đó trong thực tiễn để bổ sung, phát triển những tri thức mới. Mỗi người học cũng cần có ý thức rõ rằng việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị không phải học tập cho xong việc, không phải vì chạy theo bằng cấp. Bởi lẽ, quá trình GDLLCT chỉ thực sự đạt được kết quả khi người học nhận thức được và biến nó thành quá trình tự giáo dục. Mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn là tiền đề giúp quá trình học tập đạt hiệu quả tối ưu.

Ba là, trong quá trình học tập lý luận chính trị, cần tránh việc học thuộc lòng câu chữ và áp dụng một cách máy móc, rập khuôn những kiến thức đã học; phải có tư duy độc lập, tự chủ để hiểu rõ, hiểu đúng các quan điểm, nguyên lý để áp dụng phù hợp với tình hình mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông, mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin; học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>