Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/12/2022 | 18:13 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh (PCGD, XMC) sẽ tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2022 tại 8/8 huyện, thị, thành phố trong địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 22 đến 28-12.

Hàng năm tỉnh đều tổ chức đoàn kiểm tra thực tế kết quả cập PCGD, XMC tại các huyện, thị, thành phố.

Sẽ kiểm tra trực tiếp 100% tại các huyện, thị, thành phố, đối chiếu hồ sơ cấp huyện, xã, các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, công tác điều tra, thống kê, quản lý, lưu trữ hồ sơ; kiểm tra báo cáo số liệu, kết quả thực hiện và chất lượng dữ liệu trên phần mềm quản lý công tác PCGD, XMC; kết quả khắc phục những hạn chế của đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác PCGD, XMC năm 2022 của tỉnh đã kiểm tra trước đó; đi kiểm tra thực tế tại cơ sở. Mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ khảo sát thực tế ít nhất 2 xã, phường, thị trấn, mỗi xã kiểm tra ít nhất 15 đối tượng trong độ tuổi mầm non, tiểu học, THCS, THPT và xóa mù chữ.

Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo PCGD, XMC các huyện, thị, thành phố chủ động rà soát, phân công địa điểm kiểm tra hồ sơ, bố trí nhân sự, đảm bảo thực hiện tốt công tác phổ cập của địa phương. 

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>