Có đến 3 bộ sách được dùng giảng dạy cho học sinh lớp 10 trong năm học mới

19/07/2022 | 18:46 GMT+7

(HG) - Năm học 2022-2023, có thêm học sinh các khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sẽ học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Khối lớp 3 danh mục sách giáo khoa sẽ sử dụng là bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, riêng 2 môn học bắt buộc mới là tin học sẽ sử dụng sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Vinh, môn tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Khối lớp 7 tất cả các môn học sử dụng cùng bộ sách giáo khoa là “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chỉ môn tin học sử dụng sách giáo khoa của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cả 3 bộ sách giáo “Chân trời sáng tạo”, “Cánh diều” và “Kết nối tri thức”, sẽ được dùng giảng dạy cho học sinh lớp 10 trong năm học mới.

Đối với khối lớp 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa cho các môn học và chuyên đề học tập từ sách của cả 3 bộ sách giáo khoa gồm: “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo” và “Cánh diều”. Trong đó, vật lý, toán, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, sinh học và địa lý chọn sách từ 3 bộ sách; các môn hóa học, công nghệ, tin học, giáo dục thể chất chọn từ 2 bộ sách “Cánh diều” và “Kết nối tri thức với cuộc sống”; môn ngữ văn, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và âm nhạc sử dụng sách trong 2 bộ sách “Cánh diều” và “Chân trời sáng tạo”; môn giáo dục quốc phòng và an ninh chọn 2 sách trong bộ “Chân trời sáng tạo” và bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chỉ duy nhất môn lịch sử chọn 1 sách trong bộ “Cánh diều”, môn mỹ thuật chọn 1 sách trong bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>