8/8 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

08/02/2022 | 07:30 GMT+7

(HG) - Đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) tỉnh đã hoàn tất đợt kiểm tra, thẩm định thực tế kết quả PCGD, XMC năm 2021 tại 8/8 huyện, thị, thành phố.

Đoàn kiểm tra lưu ý các địa phương quan tâm bổ sung đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên môn tiếng Anh và tin học cấp tiểu học.

Qua kiểm tra, đoàn thống nhất cơ bản 8/8 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021. Tất cả các địa phương đều đạt chuẩn XMC mức độ 2, PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. Có 7/8 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, riêng huyện Châu Thành A đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3… Đoàn kiểm tra sẽ có văn bản trình UBND tỉnh công nhận 8/8 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021. Để nâng cao chất lượng PCGD, XMC trong năm 2022, đoàn kiểm tra lưu ý, các huyện, thị, thành phố tiếp tục rà soát, củng cố lại các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, xã để kiện toàn khi có sự thay đổi; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến mức thấp nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, quan tâm bổ sung đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học (nhất là đối với giáo viên môn tiếng Anh và tin học cấp tiểu học), quan tâm hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng…

Tin, ảnh: THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>