Thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên

28/02/2020 | 08:57 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu số 18: “Phấn đấu đến năm 2020, số hộ có đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 80%...”. Qua thống kê, hiện số hộ có đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 81,62%, vượt 1,62% so nghị quyết.

Tỉnh ủy đánh giá, công tác phát triển đoàn viên, hội viên được các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng cả về số lượng và chất lượng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các đoàn thể cũng quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực đến đời sống đoàn viên, hội viên.

Chất lượng hoạt động của HND các cấp ngày càng nâng cao đã thu hút được nhiều người dân tham gia tổ chức hội.

Chú trọng số lượng lẫn chất lượng

Hội Nông dân (HND) phường V, thành phố Vị Thanh luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển hội viên được giao hàng năm. Riêng năm 2019, phát triển được 69 hội viên, đạt 100% so chỉ tiêu được giao.

Ông Trần Văn Truyện, Chủ tịch HND phường V, cho biết: “Công tác phát triển hội viên được chúng tôi thực hiện bám sát theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Trong đó, chú trọng phát triển những người có tinh thần tự nguyện vào tổ chức hội; nhiệt tình tham gia các phong trào và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, động viên, thuyết phục, cách để HND phường V thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển hội viên là không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HND phường và chi hội ở các khu vực, nhất là luôn đặt lợi ích của hội viên lên hàng đầu.

Chẳng hạn như trong năm 2019, HND phường đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân trong phát triển nông nghiệp. Hội viên được tham gia 9 cuộc tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. HND phường cũng đã xây dựng, củng cố, nâng chất 1 mô hình kinh tế tập thể và 1 tổ tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân.

Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được HND phường phát động sâu rộng. Kết quả, phường hiện có 99 mô hình đạt doanh thu từ 100-500 triệu đồng/ha/năm…

“Thấy HND phường và chi hội nông dân các khu vực có nhiều hoạt động hướng về lợi ích của hội viên nên nhiều người dân sẵn sàng tham gia vào tổ chức hội khi chúng tôi mở lời vận động. Đó là thuận lợi để chúng tôi thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển hội viên hàng năm”, ông Truyện nhấn mạnh.

Được HND phường V vận động vào tổ chức hội, ông Lý Minh Sơn, ở khu vực 4, đồng ý và được kết nạp vào năm 2019. “Lợi ích khi trở thành hội viên HND là được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi do ngành chức năng các cấp tổ chức. Mỗi lần dự sinh hoạt chi hội là dịp để hội viên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm hay để cùng nhau áp dụng có hiệu quả vào sản xuất”, ông Sơn chia sẻ.

Nỗ lực từ cơ sở giúp cho công tác phát triển hội viên HND đạt kết quả tích cực thời gian qua. Riêng năm 2019, HND các cấp trong tỉnh đã kết nạp 6.800 hội viên, đạt 247,27% chỉ tiêu Trung ương giao.

Đối với tổ chức công đoàn thời gian qua cũng thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động với nhiều hình thức đổi mới, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Kết quả, năm qua, đã phát triển mới 4.990 đoàn viên công đoàn, trong khi chỉ tiêu đề ra là phát triển 2.000 đoàn viên.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên theo hướng nâng cao chất lượng. Các đơn vị đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Các đoàn thể còn tích cực rà soát, nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp hỗ trợ giúp nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên. Nhất là công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tăng cường giúp người dân có nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò của việc tham gia các tổ chức đoàn thể.

Tỷ lệ 81,62% số hộ dân trên địa bàn tỉnh có đoàn viên, hội viên là kết quả đáng phấn khởi và mang nhiều ý nghĩa tích cực. Bởi một khi tham gia vào tổ chức đoàn thể thì đoàn viên, hội viên sẽ được tuyên truyền để nâng cao nhận thức, từ đó tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Rà soát, nắm chặt con số thực tế

Không chỉ chú trọng công tác phát triển, các đoàn thể cũng tích cực rà soát, nắm chắc số lượng đoàn viên, hội viên thực tế và mạnh dạn xóa tên những trường hợp không còn thiết tha với tổ chức. Đây là việc làm cần thiết để giúp cho hoạt động của các đoàn thể, nhất là chi, tổ, hội ở cơ sở đi vào chiều sâu, thực chất.

Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, nắm tình hình hội viên thực tế có mặt tại địa phương. Sau rà soát, toàn tỉnh có 106.372 hội viên, giảm 19.567 hội viên so cuối năm 2018; bao gồm: 12.170 hội viên không tham gia sinh hoạt và không đóng hội phí liên tục trên 1 năm, 2.848 hội viên đã chuyển nơi cư trú, 4.549 hội viên không còn nguyện vọng tham gia tổ chức hội.

Tương tự năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quan tâm chỉ đạo tốt việc đổi mới công tác đoàn vụ; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Nhất là tiếp tục triển khai, thực hiện hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022.

Kết quả, các cấp bộ đoàn đã phát triển mới 12.386 đoàn viên, đưa ra khỏi tổ chức 17.338 đoàn viên với lý do là trưởng thành đoàn và đoàn viên đi làm ăn xa.

Qua số liệu thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 142.420 đoàn viên, hội viên. Tuy nhiên, cũng đã đưa ra khỏi tổ chức 102.352 đoàn viên, hội viên “danh nghĩa”, không tham gia hoạt động...

Từ thực tế trên để thấy, hoạt động của các đoàn thể nói chung, công tác phát triển, quản lý đoàn viên, hội viên của các đoàn thể nói riêng hiện nay đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Trước hết, do người dân đi làm xa ở các công ty, doanh nghiệp nên ít có thời gian tham gia tổ chức đoàn thể ở cơ sở; một số phong trào của các đoàn thể ở cơ sở còn hình thức, chưa duy trì thường xuyên, thiếu tính bền vững, còn dàn trải, thiếu tính đột phá, hiệu quả chưa cao, khó thu hút được đoàn viên, hội viên tham gia vào các hoạt động.

Mặt khác, mong muốn của đoàn viên, hội viên khi tham gia hội, đoàn thể là phải có quyền lợi thiết thực, như vay nhiều vốn, được học nghề, giới thiệu việc làm, trang bị kỹ năng sống...

Tất cả khó khăn, thách thức đó đã và đang đặt ra cho các đoàn thể phải tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cũng như chất lượng trong việc phát triển đoàn viên, hội viên.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>